ΑΡΧΙΚΗ
   
    ΓΛΩΣΣΕΣ

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

    e-LEARNING
        
    ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

         ΑΓΓΛΙΚΑ
         ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
         ΙΤΑΛΙΚΑ
         ΙΣΠΑΝΙΚΑ
         ΓΑΛΛΙΚΑ
         ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΑΙΔΙΚΑΜΑΘΗΤΙΚΑΦΟΙΤΗΤΙΚΑΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

      http://www.hochschulkompass.de
      Πληροφορίες για όλα τα πανεπιστήμια στην Γερμανία

      http://www.daad.de
      (DAAD) Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (Πληροφορίες για
      Υποτροφίες)

 

      http://www.studentenwerke.de
      Γερμανικοί Οργανισμοί Φοιτητικής Μέριμνας (DSW) (Πληροφορίες για τις
      παρερχόμενες υπηρεσίες των φοιτητικών εστιών και θεμάτων ασφάλισης)

 

 

|Αρχική | Γλώσσες | Υπολογιστές | Συνδέσεις | Επικοινωνία | Παιδικά | Μαθητικά| Φοιτητικά| Ενηλίκων|

2003-2005     UNION EDUCATION

UNION EDUCATION

Παπαναστασίου 119 (Οσία Ξένη) τηλ. 2310 300 502
 
Μ. Μπότσαρη 66 (Μακεδονίας) τηλ. 2310  839 026
 
Εγνατία 125 (Καμάρα) τηλ. 2310 200 474